Welkom

Welkom op de site van Logopediepraktijk Kanaalstraat 202.

Onze missie is het bijdragen  aan een betere wereld door de communicatie te verbeteren. Dit gebeurt door het zoveel mogelijk ontwikkelen van stem-, spraak- , taal- en luistervermogens. Onze visie gaat uit van leerbaarheid.  Hoewel een aantal zaken beperkt kunnen zijn door fysieke, wellicht erfelijke factoren, proberen we het beste uit de mogelijkheden van de cliënt  te halen.  Hierbij is samenwerking tussen ouders, school, paramedici en hulpverleners belangrijk.

Onze doelstellingen is het nadrukkelijk zo effectief en efficiënt als mogelijk behandelen van de stoornissen van de cliënten.

Onze werkwijze is gezien onze missie het nauw samenwerken met cliënten en derden. Door nauw aan te sluiten bij de cliënten en diens klachten leveren wij maatwerk. 

Wij onderzoeken, behandelen en geven adviezen aan mensen van alle leeftijden. Bij problemen met taal, spraak, stem, eten- en drinken, mondgedrag en gehoor biedt de logopedist hulp. U vindt op onze website waardevolle informatie op het gebied van de logopedie. Ook hebben wij in de praktijk allerlei folders over logopedische stoornissen die u gratis mag afhalen.

Logopediepraktijk Kanaalstraat is al sinds 1987 gevestigd op Kanaalstraat 202 te Utrecht. Daardoor hebben wij goede contacten met de scholen en gezondheidscentra in de omgeving en werken daar nauw mee samen. Wij vinden het zeer belangrijk dat de zorg zo compleet en efficiënt mogelijk wordt geboden.

Daarnaast doen wij regelmatig projecten op het gebied van communicatie en taalaanbod. De voorkant van de praktijk is prachtig versierd door de kinderen die op dat moment Logopedie hadden en is een voorbeeld van zo'n project. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met "Het Wilde Westen", een organisatie die buitenschoolse activiteiten organiseert voor kinderen in Lombok. Op deze manier speelt logopediepraktijk Kanaalstraat ook een waardevolle rol in de wijk.

De praktijk voldoet vanaf 20-05-2015 aan alle kwaliteitseisen van alle zorgverzekeraars, We hebben de vrijwillige audit 100% gehaald.

 

nieuws

Audit Proof

19-05-2017
Wij zijn trots mee te delen dat op mei 2017 onze praktijk is geauditeerd en 100% goedgekeurd naar...

Gezondsheidscentrum Lombok

06-10-2016
Sinds begin 2016 hebben wij een schriftelijke overeenkomst met het Gezondheidscentrum Lombok.

Nieuwe behandeling Laxvox

29-09-2016
Heeft u stemklachten? Of is uw kind altijd schor of hees? Dan kan logopedie met de methode van...